کوزه ,بماند فاسد ,راکد بماند

هر آدمی درون خود کوزه ای دارد که با عقاید، باور ها و دانشی که از محیط اطرافش می گیرد پر می شود. این کوزه اگر روزی پر شد یاد گرفتن آدمی تمام می شود، نه که نتواند، دیگر نمی خواهد چیز بیشتری یاد بگیرد. پس تفکر را کنار می‌گذارد و با تعصب از کوزه ی باورهایش دفاع میکند و حتی برای آن میمیرد.

اما آدم غیر متعصب تا لحظه ی مرگ در حال پر کردن کوزه است و صدها بار محتوای آنرا تغییر می دهد. اگر شما مدتی است که افکارتان تغییر نکرده بدانید که این مدت فکر نکرده اید.
آب هم اگر راکد بماند فاسد می شود

منبع اصلی مطلب : لب خاموش نمودار دل پرسخن است
برچسب ها : کوزه ,بماند فاسد ,راکد بماند
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : آب هم اگر راکد بماند فاسد میشود